Platform là gì? Khám phá khái niệm và vai trò quan trọng của Platform