Entity framework là gì? Lợi ích nổi bật khi sử dụng Entity framework